blockish
blockish
image image image image image image image image image
Nagyapám

Körmök öreg, sárga monolitja,
lazára tömött házidekkek.
Sercegés, foszforfüst, gyufaszikra,
csikkek, miket itt felejtett.

Babonás csend, a meszelt falakon
semmi kereszt és semmi szentkép.
Csak nikotinszag, viaszkos vászon,
s csonka dombokban dohányszemcsék.

Csillag Tamás további versei

Kifogytál magamból

kifogytam magamból
öreg időm fázik
csillagom kicsurran
nem bírom hazáig

kifogytál magamból
elárvult a lélek
hulló falevelek
hazáig kísérnek

Németh Dezső további versei

Tavaszforduló előtt

Idők tele,
életek hava...
milyen hűvös az
arcod mögötti alkony.
De kitavaszodunk -
Remény-fehér holló
magasra szállj!

Németh Erzsébet további versei

Ahogy a világ kifoszt

A Szó engedi, hogy lelkekbe láss,
s ez érdekes-fájdalmas utazás.
Ha Vers a vers, akármint megvetik:
megtalálja igaz isteneit.

Ha Vers a vers: rád néznek ég-szemek,
s kifényesednek volt-fénytelenek.
Pusztulásban is más idő Időd:
távozóban megmutat érkezőt.

Lelkes Miklós további versei

Zizeg a sors

kojtorog bennem a líra
versfüst száll a gének körül
lelkem hozzád megérkezni
a szóbiciklire fölül

köröttem kottagatyában
szorgosan füvet nyír a dal
s a rímmezőn minden virág
friss illattal rólad szaval

Magyari Barna további versei

A két Lenkey

1977-ben jelent meg Nemeskürty István: Kik érted haltak, szent Világszabadság! című könyve. Petőfi verse, és az ebben talált dokumentumok keltették föl az érdeklődésemet Lenkey János ‘48-as honvédtábornok, majd fivére, Lenkey Károly honvédezredes személye iránt. No, meg talán az, hogy az én dédapámat is Zádorfalvi Lenkey Pálnak hívták.

T. Ágoston László művei

Hommage'a...

W. B. Yeats

almavirág lány
vár napliget, holdliget
csontfehér asszony

Ted Hughes

hold-bálnák úsznak
ezüst víztölcsérekben
a tenger felett

Botos Ferenc további versei

Pusztulás

megbondul a láthatatlan harang
ajtó nyílik az álmodóra
homloka fehér forrás
remegő kezek az égbe emelik
beomlott alagútban a magányos
lehajtja fejét

Barna T. Attila további versei

Birkenau

Álmomban szén-cinkék
csontjaival fűtök
Lélek-hideg éjjel
nagy szem telihold rí

Vasi Ferenc Zoltán további versei

MOTTÓ

„A múltban lírát szült
Érzékeny ős ideg
Most talán esélyt ad
Nekem... vagy bárkinek”

Szónok János: Lant

Címlap
Káptalantóti – Tóti legendárium

Megjelent Németh Dezső Tótiról írt könyve nyomtatásban is, amely a szerző szülőfalujáról történeteket mesél érdekes formában. Az adattári adatokat úgy fűzi bele gyermekkori élményeibe, hogy a Fehérlófia című magyar népmesét is felhasználja írásaiban. Tényadatok mellett lírai tájleírásaiban Káptalantótit és környékét mutatja meg gyönyörű természetes valóságában. A könyv elején tárgyalja a tanúhegyek keletkezését és az ezzel kapcsolatos érdekességeket. A helyi népi hagyományokat és szokásokat szemléletes módon mutatja be. Ilyen a májusfaállítás és a szüreti felvonulás. Történelmi adatokra támaszkodva ír a környékhez köthető Bulcsú (Vérbulcsú) szerepéről, Gyulaffy László várkapitány búcsúzásáról, amikor is tóti jobbágyaitól is elbúcsúzik elbujdosása előtt. Utal az egyház megtartó erejére, és Tóti műemlékei között elsőként írja le a katolikus templomot, és a sabari templomromot. A 2000-s évekhez köthető újdonságok közül megemlíti a személyéhez kapcsolódó Enéh szobrot, Kolop József szobrász alkotásait, valamint a Tóti Galériát. Főleg a régmúlt idők adatai szerepelnek a könyvben. Az 1982-s évben felvett adatok mellett a személyes emlékezések közül az 1953-s évekből vannak a szerzőnek élményei, mivel a Káptalantóti iskolában végezte el a hatodik, hetedik és a nyolcadik osztályt. A könyv szerzője nem tér ki az 1989-2015-ös évekre. Talán lesz, akit ösztönöz ez a könyv arra, hogy az újabb időkről írjon egy másik könyvet, amelyben az esetleges tárgyi tévedéseket korrigálni lehet. A Tóti legendárium című könyv szép kivitelben, de nagyon kicsi példányszámban készült, mindössze 60 példányban, ebből hat a kötelespéldány. Sajnos, a kis példányszám és a költségcsökkentés miatt elmaradt a hivatásos lektor és a korrektor munkája, így stilisztikai és grammatikai hibák is akadhatnak a könyvben.

A Tóti legendárium ingyenes kiadvány. A szerző reméli, hogy a tóti emberek szeretettel fogadják és megírják vagy elmondják véleményüket a bennük keltett érzelmekről és a leírt környezetről, adatokról, történetekről.
A könyv keményfedelű, 118 oldal, színes képekkel illusztrálva. A fedőlapon Németh Dezső: Pipafüstben című képének részlete látható egyszínűre alakítva.


 
Karácsonyi ajándékok

alt„Egyszer egy ember verseket olvasott, és kezdte érezni a lelkét." 

Könyveink megvásárolhatók a MÉLIUSZ ANTIKVÁRIUM-ban www.meliuszantikvarium.hu Németh Erzsébet: Mozaikok, Válogatott versek. Németh Dezső: Madáristen világfán énekel, Költő a keresztúton, Minden arcunkban, Táltosének, Kacagófa.


 
Németh Erzsébet: Mozaikok

A háromszázegy négysorosból kirakott életképmozaikot színes gondolatkövek, szóképkövek, érzelemkövek díszítik, és még a csuda tudja, hogy miféle drágakövek tárháza Németh Erzsébet négysoros költészete. A mai világunk rohanó emberének íródtak ezek a miniatűrök. A népdalok egyszerű bája a modern képszerűség hangulatába ágyazva, néha szürrealisztikus élmény-tónusokkal bűvölik el a csodát kereső embert. Képzeletünkben sokszor szinesztéziával ragyogtatja meg a lélekgócokat.
Gondolatkeretnek a Biblia Prédikátor Könyve 3. részének idézeteit választotta, amely megmutatja verseinek istenes mozaikjait; a hit és hitetlenség kétségei közt őrlődő embert. A halál elkerülhetetlen evidenciája félelmet ötvöz elvonatkoztatott gondolataiba, szinte mítoszi archaizmussá alakulnak át istenes verseiben. Ezek a gondolatok sokszor lázadáshoz vezetnek a megváltoztathatatlan isteni akarattal szemben. Szépséges és intenzív fájdalom mágiájának átélése sugallja az élet boldogtalanságának metafizikai valóságát.
Ezek a kis opálértelmű remekek legmeghatározóbb tartalma az, hogy tényszerűen nincs determinálva tényanyaguk, így elvont értelmük válik formabontó tartalommá. Éterien áramló zenéjük és szabálytalan ritmusuk különösen mesés és mágikus hatást teremtenek. Valamiféle dúltság, lebegő érzékenység, drámai hatás rejlik fukar trópusaiban. Nem annyira a gondolati tömörség, mint inkább az áradó metaforák hatnak költői erővel.
Az érzelmek örök szépségvirága: a szerelem, összekapcsolva a megélt valósággal, egyszer dús kertként, máskor elszáradt virágszárak, elaszúsodott füvek sírásával, zokogásával jelennek meg verssoraiban.
Idő és időtlenség; csend és lárma; a szívek csörömpölése, és a lélekcsend pillanatáradásában zuhanunk a természet messzi világába. A háromszázegy verset nem lehetett tematikusan felbontani, részekre tagolni, mert a költő összefüggő életünk, közös sorsmotivációink egészét tárja elénk. Gyermekkori élményeit, otthonát, szüleit és a falut egyaránt felidézi, és diavetítés szerűen látjuk lepörögni az életét. De ha nem a kronológia, hanem a költészet lénye, a „versember”érdekel bennünket, teljesen mindegy, hogy hol kezdjük olvasni ezt a könyvet, különlegessége kapcsán, akár visszafelé is haladhatunk… Élményünk teljessé válik, mert a 301 darab mozaik szinte mindegyike miniatűr remek.


A könyv A5 méretű, 100 oldalas, keménytáblás szépen illusztrált könyv. A könyv elkészítését a PYTHEAS Könyvkiadó és Nyomda végezte. A kivitelezés és a belső tartalom egyaránt míves munka. Ára: 2900 - Ft. Megrendelhető: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen. és www.meliuszantikvarium.hu webshopban.

Németh Dezső


 
Bemutatkozás

A LANT c. Irodalmi Folyóirat első száma 1990. május 20-án jelent meg, és úgy terveztük, hogy évente hat számot adunk ki. Terjesztési nehézségek miatt az év végére teljes ráfizetéssel végződött a vállalkozás. Az Irodalmi Folyóirat tízezres példányszámát lényegesen csökkenteni kellett, és a megjelenést is évi négy számra korlátoztuk. 2004. május 20-án volt a Lant című irodalmi folyóirat tizennegyedik születésnapja. Apró kihagyásokkal, de mindig megjelent a lap. 2001-ig 40 számot adtunk ki.

2004-ben Kis Lant Irodalmi Folyóirat címen újra indult a lap, A5 kivitelben és színes oldalakkal. Az eltelt időszakban kialakult a lap arculata és a tehetséges szerzői gárda, akik biztosítani tudják az irodalmi folyóirat színvonalát. Ez nem jelenti azt, hogy új szerzőket nem fogadunk be. Minden közölhető szerzőt, de főleg fiatal tehetségeket szívesen látunk a Kis Lant Irodalmi Folyóirat szerzői között.
A Kis Lant nyitott minden irodalmi irányzatra, és szűk keretei között teret biztosít a rövid prózai műveknek is. Ezeken az oldalakon, a 41. számtól kezdve, folyamatosan jelennek meg a LANT számai, de bemutatjuk szerzőinket és megjelent könyveiket is. Külön csokorba gyűjtve érdekes verseket és írásokat is közlünk. Postacímünkre küldött bármilyen észrevételt vagy alkotást szívesen fogadunk. Irodalmat kedvelő minden olvasó találhat ezeken az oldalakon neki tetsző verset vagy prózát. Az igazi Kis LANT-ot azonban nem pótolják az itt közzé tett oldalak. Ezért azt javasoljuk, hogy a szellemi barangolást úgy tegyük teljessé, hogy rendeljük meg a lapot. Így bármikor olvasni tudjuk, akár utazás közben is, hiszen kis méretének köszönhetően zsebben is elfér.


 
Vasi Ferenc Zoltán: A szeretet fájdalma című könyvéről

altMegfejthetetlen mítoszvilág épül az egyedüliség árvaságán. Aztán a népdalok egyszerűsége csorog és az álommá váló képzelet tünékenykedik elő. Sejtések, szóutalások, képzelés-rögök összerakós játéka, nyelvleleménye. Ihletszoba visszhangtoronyban: a kiáradó költészetrezgések toposzaira modulált sorsmezek. Fabulás fények, fénytelenségek és valótlanságok szóforgásainak cirádái. Így fokozza ő a mindegytelent halott édesanyjához írt versében „Hóra havat nyelek/ úgy senyvedek”, tehát a hóra havat eszik még, mert nincs mása, aztán a Koponyarejteken -/ bujdokol feleletlen/ versben”. Ki ez a végtelenségből kiragadott táltos, csimbókos magában is lázadó elme? „Hét költő hány verse ért hazát:/ harangot, felkelést, népharagot, békét.” Megkérdezi, de mégsem kérdezi meg, csak kijelenti, mert tudja a választ, és így nem teszi ki a kérdőjelet. De miért éppen hét költő? Csupán azért, mert a hetes szám a magyarok egyik bűvös száma, és önfeledten is benne bujdokol… Ki ne hallott volna a „hét magyarról”? Ma már több nálunk a magyar állampolgárságú, csingilingikkel mellükön ragyogtatott költő (író), mint a magyar költő.

De ez politika, és a költészet nem politika, hiába erőltetik rá. A Magyar úton döngölt ciklusban írja: „megnyílt az ég,/ angyal-létrákon mászkáltak/ az ördögök, … Azóta tévesztve gravitálnak/ az összesereglett patkányok.” De a ciklus címadó versét így kezdi: „Édes hazám, édes, szentem,/ virágzó kis nagyhatalmam,/ kicsit kelet, kicsit nyugat,/ de mindenképp egyetlenegy.” Ebben a versben a hazáért őszintén aggódó költő önmaga sorsába vetíti bele a haza gondjait.
Kicsiny írásom nem tematikus, össze-vissza olvasgatom A szeretet fájdalma című verses könyvet, és jól teszem, mert a tematikusan összeeszkábált recenzió az elménkre lélektelenségig ülepedhet. Nem csak elolvasni kell ezt a kis verseskönyvet, hanem olvasgatni kell, és a bennünket ért hatásokról érdemes csak írni. „Hol az egyetlen élhető vers -/ keresztjére, hogy ráfeszítsem magam!” Kérdezve kiáltja a semmiség felé, és eljut a négysoros nagy verséhez, amelyben megidézi a haláltábort:

BIRKENAU
álmomban szén-cinkék
csontjaival fűtök
Lélek-hideg éjjel
nagy szem telihold rí

Aztán a szerelemből élhetetlenült világában mítoszi sugallatokkal, inaszakadt szívvel csodává öleli kedveseit. A csókok szomjáról c. versében így ír: „Eltékozoltam rengeteg szerelmet,/ segítsd meg sorsom illatos imáddal… És a Lángoló házban „Érintlek virágmezőnek;/ bokádig hajadig szépen. Melled is micsoda ékszer! -/ hódolok lelkedért hétszer.” Vasi Ferenc Zoltán szépségköltészete a befogadó lelkét tavasz-illatos mezővé varázsolja, de életszenvedését és minden élhetőségét magára veszi, hogy a fájdalom és a szeretet egymásra találjon valahol.

Menthetetlen ember. Testére kötözött költődinamit, amit cipel egy elátkozott sorsvilágban.

A könyv 12x 18 cm méretű, puhafedelű, ragasztott kötéssel készült, 84 oldal.
Megjelent a KAPU Könyvek sorozatában.
Megrendelhető: Tata, Kapu Kiadó
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. (Tel: 303 0710)

Németh Dezső


 
Kortárs írók, költők Erzsébetvárosban

altMegjelent Németh Erzsébet interjú kötete. A könyvben harminchárom kortárs szerző* szerepel. Honnan jöttek, hogyan lettek íróvá, költővé? Mi késztette őket a megszólalásra? Hogyan alakult sorsuk? Mi a véleményük emberről, tájról, hazáról, hitről, barátságról, s életük közös kapcsolódási pontjáról, Erzsébetvárosról. A könyv hangulata, élménygazdagsága - didaktikus felépítése ellenére - szinte letehetetlen olvasmány!

A könyv bemutatója 2014. február 18-án 14 órakor lesz az Erzsébetvárosi Közösségi Házban. Budapest VII. ker. Wesselényi u. 17. T: 06 1 413 3550. Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség!

*Balázs Attila, Barcs János, Bartis Attila, Bokor Levente, Czére Béla, Demse Márton, Domonkos László, Fábri Péter, Ferenczi László, Fülöp Gábor, Gereben Ágnes, Hanácsek Erzsébet, Jókai Anna, Kántás Balázs, Kicsi Sándor András, Kiss Judit Ágnes, Kristóf Attila, Lengyel János, Madár János, Nemes László, Nógrádi Gábor, Novák Éva, Rónaszegi Miklós, Szakolczay Lajos, Szakonyi Károly, Szántó F. István, Széles Klára, Szepes Erika, Szöllősi Zoltán, Trenka Csaba Gábor, Turbók Attila, Viczián Sándor, Vihar Judit, Zsonda Márk.

A kötetet az ALTERRA Svájci-magyar Kiadó jelentette meg, a VII. kerületi önkormányzat támogatásával. (A5 méret, 508 oldal, ára: 3800-Ft. Megrendelhető: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mailon, vagy a szerkesztőség címén.